Miljötillstånd för Landvetters flygplats

Vägledande dom i Mark- och miljööverdomstolen den 28 april 2016 om tillstånd för Landvetters flygplats.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2020Sidansvarig: Lina Tengvar