Nytt miljötillstånd för Kalmar Öland Airport

Mark- och miljödomstolen i Växjö har meddelat tillstånd till flygplatsverksamhet vid Kalmar Öland Airport AB. Naturvårdsverket drev frågor rörande flygbuller och dagvattenhantering vid prövningen.

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober 2020Sidansvarig: Lisa Johansson