Flygplatser

Här hittar du ärenden som vi har yttrat oss i och som kan fungera som vägledning. Vi kan också lyfta fram vägledande domar som finns på området. Flygplatser och dess verksamheter medför lokal, regional och global miljöpåverkan. Den påverkar miljön och människors hälsa på många olika sätt.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Joel Grede