Allmänt om ekonomisk säkerhet

Kraven i miljöbalken på att verksamhetsutövare ska ställa ekonomisk säkerhet syftar till att skydda samhället, det vill säga skattebetalarna, från att behöva stå kostnaden för efterbehandling i situationer där den ansvariga verksamhetsutövaren försatts i konkurs eller av någon annan anledning inte kan fullfölja sina skyldigheter.