Ekonomisk säkerhet för Rönnskärsverken

Godkännandet av den ekonomiska säkerheten upphävdes. Vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen 7 april 2016.

Sidan senast uppdaterad: 26 mars 2018Sidansvarig: Petter Larsson Garcia