Ekonomisk säkerhet för Rönnskärsverken

Godkännandet av den ekonomiska säkerheten upphävdes. Vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen 7 april 2016.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2018Sidansvarig: Frida Rudsander