Ekonomisk säkerhet för Rönnskärsverken

Godkännandet av den ekonomiska säkerheten upphävdes. Vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen 7 april 2016.

Sidan senast uppdaterad: 15 mars 2017Sidansvarig: Frida Rudsander