Aitikgruvan

Mark- och miljödomstolen hade godkänt en moderbolagsborgen från Boliden AB som säkerhet för dotterbolaget Boliden Mineral AB:s förpliktelser för sin verksamhet vid Aitikgruvan.