Ekonomisk säkerhet

Befintliga deponier som ska fortsätta ta emot avfall efter utgången av 2008, ska ställa ekonomisk säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder. I ansökan ska finnas en redovisning hur den ekonomiska säkerheten beräknats.