Deponi eller skidbacke?

Det är viktigt att rätt bestämmelser tillämpas vid hantering av avfall - av miljöskäl men också från rättssäkerhetssynpunkt.