Tätorternas belastning styr kraven på rening

När flera tätorter ansluts till ett gemensamt reningsverk är det tätorternas separata belastning som avgör om det krävs kväverening, inte deras sammanlagda belastning. Föreskrifterna anger dock en lägsta nivå och många gånger kan det vid en tillståndsprövning enligt miljöbalken vara motiverat att ställa längre gående reningskrav.