Slutförvar av använt kärnbränsle – följ ärendet

Det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle kan påverka de höga naturvärdena i Forsmarksområdet. Därför är Naturvårdsverket engagerat i förberedelserna för ett beslut om tillstånd för anläggningen.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande