Slutförvar av använt kärnbränsle – följ ärendet

SKB har ansökt om slutförvaring av använt kärnbränsle. Naturvårdsverket har yttrat sig och bevakat frågorna som rör påverkan på naturmiljön och andra frågor med koppling till miljöbalken. Mark-och miljödomstolen lämnade den 23 januari 2018 sitt yttrande om kärnbränsleförvaret.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande