Slutförvar av använt kärnbränsle – följ ärendet

SKB har ansökt om slutförvaring av använt kärnbränsle. Naturvårdsverket bevakar frågorna som rör påverkan på naturmiljön och andra frågor med koppling till miljöbalken.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande