Slutförvar av använt kärnbränsle – följ ärendet

Det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle kan påverka de höga naturvärdena i Forsmarks-området. Därför är Naturvårdsverket engagerat i målet som rör ansökan om tillstånd för slutförvarsanläggningen.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande