Insamling av returpapper

Naturvårdsverket har yttrat sig i ärende om vem som har rätt att samla in och transportera returpapper. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att det endast är producenter som har rätt att samla in och transportera returpapper.