Hänsyn till sjöfåglar vid nedläggning av rörledning

Naturvårdsverket har lämnat yttrande till regeringen med anledning av ansökan om nedläggning av rörledningar vid Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken i Östersjön den 2 juni 2017. Verksamheten kan komma att påverka övervintrande populationer av sjöfågel varför Naturvårdsverket anser bolaget bör övervaka påverkan från verksamheten och i förebygga sedimentspridning in över bankarna.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2017Sidansvarig: Emma Sjöberg