Försvarsmaktens flygskjutverksamhet i Vättern och påverkan på Natura 2000-områden

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om påverkan på fiskar och fåglar till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg den 24 maj 2017.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2017Sidansvarig: Joel Grede