Rättsfall och prövningsärenden

Yttranden och domstolsbeslut i olika ärenden där Naturvårdsverket är aktiv som företrädare för allmänintresset.