Strategi för miljöbalkstillsynen 2022-2027

En samlad strategi för tillsynen enligt miljöbalken var ett flera förslag i miljötillsynsutredningen som fick positiv respons. Efter ett förarbete 2019 har nu de centrala myndigheterna i Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) påbörjat arbetet med att tillsammans ta fram en strategi för miljöbalkstillsynen i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2020Sidansvarig: Tomas Waara