Omprövning och tidsbegränsning som verktyg för uppdaterade och aktuella tillstånd

Detta delprojekt inom miljöbalksprojektet undersökte om omprövning och tidsbegränsning används så som lagstiftaren har tänkt sig.