Miljöbalken och minerallagen kan bli enklare att tillämpa tillsammans

Under 2015 fick miljöbalksprojektet på Naturvårdsverket många inspel som handlar om problem i samband med gruvprövning. Med anledning av detta valde projektet att undersöka detta vidare och sammanställde resultaten i en rapport.