Hur ofta 2 kapitlet omnämns i miljödomstolar

Miljöbalksprojektet tog reda på hur ofta 2 kapitlet nämndes i domar från Mark- och miljööverdomstolen under 2013, 2014, 2015 och 2016.