2 kapitlet i miljöbalken tillämpas alltid och på rätt sätt

Detta har varit målet för fyra av delprojekten inom Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt. En genomgång av ett antal domar visar att hänsynsreglerna inte används fullt ut som det var tänkt när miljöbalken skapades.