Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt

Under två års tid har en projektgrupp på Naturvårdsverket ett särskilt uppdrag att arbeta med förbättringar kopplat till miljöbalken. Gruppen arbetar nu med 15 utvalda områden som alla utgår från vad Naturvårdsverket kan göra för att miljöbalken ska verka mer effektivt mot miljömålen.