Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt

Under två års tid kommer en projektgrupp på Naturvårdsverket ha ett särskilt uppdrag att arbeta med förbättringar kopplat till miljöbalken. De 777 inspel som kom in under våren sammanfattades i 95 problemområden. Bland dem har projektet nu valt ut 15 områden för fortsatt arbete. I dialog med andra undersöker vi vad man kan göra åt de övriga områdena.