Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt

Under två års tid har en projektgrupp på Naturvårdsverket haft ett särskilt uppdrag att arbeta med förbättringar kopplat till miljöbalken. Gruppen har arbetat med 15 utvalda områden som alla utgår från vad Naturvårdsverket kan göra för att miljöbalken ska verka mer effektivt mot miljömålen. Projektet avslutades 30 april 2017.