Kapitel 20 – Har upphävts och ersatts av lagen om mark- och miljödomstolar

Författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken. Kapitel 20 har upphävts och ersatts av lagen om mark- och miljödomstolar.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2019Sidansvarig: John Petersson