Utvecklingsarbete för prövning enligt miljöbalken

Utgångspunkten för Naturvårdsverkets strategiska arbete med miljöbalkens systemfrågor är att stärka miljöbalken som styrmedel för att nå miljömålen.