Hur ofta 2 kapitlet (miljöbalken) omnämns i miljödomstolar

Vilken roll spelar 2 andra kapitlet (miljöbalken) för utgången av ett ärende? Naturvårdsverkets genomgång av domar från åren 2013—2016 visar att hänsynsreglerna inte används, så som det var tänkt när miljöbalken skapades.