Hållbar utveckling med miljöbalken

Miljöbalken är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Den smälter samman regler från sexton tidigare miljölagar.