Föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2016:13 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Ersätter / upphäver

NFS 2004:6

Europaparlamentets
och rådets direktiv
(EU) 2015/1535.
32008R0765

Sidan senast uppdaterad: 7 april 2017