Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2001:18) om kalkning av sjöar och vattendrag

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2013:9 - Förordning

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2001:18) om kalkning av sjöar och vattendrag

Ersätter / upphäver

NFS 2001:18

Sidan senast uppdaterad: 17 oktober 2013