Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

Upphävd alt. ersatt av

NFS 2012:3 - Badvatten, upphävande

Föreskriftsrätten flyttad

Expertansvaret för området är flyttat till Havs- och vattenmyndigheten.

NFS 2008:8 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten

Ersätter / upphäver

SNFS 1996:6

32006L0007
31998L0048

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2012