Förordning om upphävande av Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:16) med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner HCFC och HFC ("köldmediekungörelsen)

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2008:2 - Förordning

Förordning om upphävande av Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:16) med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner HCFC och HFC ("köldmediekungörelsen)

Ersätter / upphäver

SNFS 1992:16

Sidan senast uppdaterad: 7 oktober 2015