Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

Föreskriftsrätten flyttad

Expertansvaret för området är flyttat till Havs- och vattenmyndigheten.

NFS 2010:12 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

32000L0060
32008L0105

NFS 2008:1 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

32000L0060

Sidan senast uppdaterad: 31 oktober 2013