Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2004:8 - Konsoliderad

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken

NFS 2004:12 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken

NFS 2004:8 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken

Sidan senast uppdaterad: 25 juni 2013