Föreskrifter om utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall

STATENS NATURVÅRDSVERKS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

SNFS 1993:14 - Grundföreskrift

Föreskrifter om utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) efter den 1 januari 1994 och anläggningar med nominell kapacitet lika med eller större än 6 ton per timme*

Sidan senast uppdaterad: 16 juli 2013