Föreskrifter och allmänna råd

Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor.

Synpunkter på Naturvårdsverkets föreskifter

Är våra föreskrifter användbara och lätta att förstå? Under 2019 fanns möjlighet att lämna synpunkter på ett antal av Naturvårdsverkets föreskfiter. Läs en sammanställning av synpunkterna här.

Sök – Välj gällande, upphävda eller alla

Du kan söka i fritext på: titel, år:nummer, celexnummer, beskrivande text och bemyndigande. Välj Gällande, Upphävda eller Alla. Du får träff på både grund- och ändringsföreskrifter. Se även våra ämneslistor över gällande föreskrifter.


Visar 265 träffar inom föreskrifter