Vatten, ramdirektivet

Här finns information om EU:s ramdirektiv för vatten och hur det införlivats i svensk lagstiftning.

Sidan senast uppdaterad: 3 januari 2018Sidansvarig: Moa Ek