Art- och habitatdirektivet

Här finns information om EU:s art- och habitatdirektiv och hur det införlivats i svensk lagstiftning.

Sidan senast uppdaterad: 25 januari 2016Sidansvarig: Moa Ek