Invasiva främmande arter

Här finns information om EU:s direktiv om invasiva främmande arter och hur det införlivats i svensk lagstiftning.