Fågeldirektivet

Här finns information om EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar och hur det införlivats i svensk lagstiftning.

Sidan senast uppdaterad: 20 juni 2019Sidansvarig: Moa Ek