EU-förordningar och direktiv

Inom EU-samarbetet finns olika typer av rättsakter. EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning.

Sidan senast uppdaterad: 10 april 2017Sidansvarig: Helen Wester-Lindgren