Överprövning av beslut om skyddsjakt på varg

Resultatet av Naturvårdsverkets prövning av länsstyrelsers beslut om skyddsjakt på varg.