Överprövning av beslut om licensjakt på varg

Resultatet av Naturvårdsverkets prövning av länsstyrelsers beslut om licensjakt på varg.