Beslut om delegering av skyddsjakt på varg

Länsstyrelserna hanterar ansökningar om skyddsjakt på varg. Naturvårdsverkets beslut om delegering gäller till 30 juni 2020.