Vargtiken i Junsele – det här hände

Den så kallade Junselevargen var en vargtik av finsk/rysk härkomst som upptäcktes i Sverige 2010. Hon flyttades den sista gången 2013.

Det här hände

Sortera på: fallande - stigande
 • Hösten 2012

  Samebyn ansöker om skyddsjakt i oktober. Naturvårdsverket avslår ansökan. I november får vi ett regeringsuppdrag att tillsammans med länsstyrelser och samebyar försöka hitta en lösning. December - ny ansökan om skyddsjakt som avslås.

 • 11 och 17 januari 2013

  11 januari - Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt. 17 januari - Beslutet överklagas och stoppas.

 • 7 och 9 januari 2013

  7 januari - problem med vargparet i Junsele. 9 januari - möte med samebyn.

 • Februari 2013

  8 februari - Naturvårdsverket begär att skyddsjakten ska återupptas. Förvaltningsrätten avslår och anser att vårt beslut inte uppfyller kriterierna. 26 februari - Ny ansökan om skyddsjakt som beviljas, överklagas och stoppas.

 • Mars 2013

  8 mars - Beslut att flytta vargtiken. 14 mars - Tiken fångas in, flyttas och släpps ut dagen därpå. 31 mars - Halsbandet som tiken haft sedan flytten ramlar av. Tiken är åter i sitt gamla revir.

 • Maj 2013

  28 maj - Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt. 30 maj - Naturvårdsverket redovisar regeringsuppdrag om bevarande av viktig genetisk varg.

 • Juni-juli 2013

  14 juni - Naturvårdsverket överklagar förvaltningsrättens beslut. 18 juli - Kammarrätten beviljar prövningstillstånd.

 • November 2013

  21 november - Kammarrätten avslår begäran om muntlig förhandling. 29 november - yttrande till Kammarrätten.

 • 13 februari 2014

  Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt.

 • 14 februari 2014

  Kammarrättens dom om skyddsjakten 2013: Naturvårdsverket hade grund för beslutet om skyddsjakt. Samma dag beslutar förvaltningsrätten att inhibera 2014 års beslut om skyddsjakt.

 • 17-20 februari 2014

  Naturvårdsverket överklagar inhibitionen till kammarrätten, som dagen därpå beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Naturvårdsverket överklagar den 20 februari till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • 13 mars 2014

  Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målet från vidare handläggning. Det innebär att förvaltningsrättens beslut om inhibition står fast. Härnäst väntar förvaltningsrättens avgörande i sak.

 • 21 mars 2014

  Förvaltningsrätten fastställde genom dom Naturvårdsverkets beslut och konstaterade att samtliga kriterier för skyddsjakt var uppfyllda. Förvaltningsrätten förlängde dock inte tiden för skyddsjakt, vilket Naturvårdsverket yrkat, utan konstaterade att perioden för skyddsjakt löpt ut.