Genetisk förstärkning och vargtiken i Junsele

Arbetet med genetisk förstärkning av vargstammen innehöll flera delar där flytt av vargtiken i Junsele är en del.