Beslut om jakt på varg

Skyddsjakt och licensjakt på varg beslutas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas beslut kan överklagas till domstol. Här är delegeringsbesluten och resultat av Naturvårdsverkets prövning av överklagade beslut.