Beslut om jakt på björn

Länsstyrelserna hanterar ansökningar om skyddsjakt och licensjakt på björn.