Naturvårdsverkets beslut om bekämpning av mygg vid Nedre Dalälven 2017

Naturvårdsverket har beslutat om bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven 2017. Vi avslår ansökan i vissa delar eftersom länsstyrelsen kommer att arbeta med förebyggande metoder mot mygg inom tre områden. En del av ett fjärde Natura 2000-område bedömer vi inte heller vara lämpligt för bekämpning.

Sidan senast uppdaterad: 15 november 2019Sidansvarig: Thomas Pettersson