Myggbekämpning vid Nedre Dalälven 2020-2022

Naturvårdsverket har beslutat att medge bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven 2020-2022.

Sidan senast uppdaterad: 26 mars 2020Sidansvarig: Thomas Pettersson