Myggbekämpning vid Nedre Dalälven 2019

Naturvårdsverket har beslutat att medge bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven 2019.

Sidan senast uppdaterad: 16 mars 2020Sidansvarig: Thomas Pettersson