Överprövning av länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg

När länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg överklagas är det Förvaltningsrätten i Luleå som prövar länsstyrelsen haft fog för sitt beslut eller om beslutet ska ändras eller upphävas.