Skyddsjakt som rör genetiskt viktiga vargar i Färila

Naturvårdsverkets beslut om att tillfälligt stoppa skyddsjakten på varg i Färila har upphört. Naturvårdsverket bedömer att inte någon av de klagande föreningarna har visat att de har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut eftersom de inte har bedrivit verksamhet under minst tre år. Naturvårdsverket avvisar därför överklagandena.