Beslut om jakt på lodjur

Länsstyrelserna hanterar ansökningar om skyddsjakt på lodjur.